„А хубав е наистина;

Боже, колко е хубав този пусти Черепишки манастир!

Извивките на шумящия Искър, притиснат от едната си страна със зелени и разцъфтели лесисти хълмове, препълнени със славеи; от другата страна притиснат от надвиснали разноцветни и разноформени гигантски скали, изпъстрени с пещери… „

Алеко Константинов, от пътеписа „В българска Швейцария“

За презентацията е нужен JavaScript.

Реклами